Nemm pota, ztratil jsem pstupov daje. Dotazy kolem datovch schrnek

Do konce bezna maj bt ze zkona zzeny datov schrnky vem ivnostnkm a nepodnikajcm prvnickm osobm.

Od zatku roku bylo k 13. beznu 2023 zzeno 2 014 499 datovch schrnek ze zkona. V tuto chvli meme potvrdit, e do 31. beznu 2023 budou datov schrnky zzeny vem dotenm subjektm, k Ondej Krtoka z odboru tisku a PR Ministerstva vnitra R.

Nevte si rady?

  • Telefonn slo Infolinky datovch schrnek je 954 200 200.
    Funguje v pracovnch dnech v dob od 8:00 do 18:00 hod.
  • Na webu Datov schrnky (mojedatovaschranka.cz) najdete i formul pro psemn dotazy, rady pro novky, nvody a nejastj otzky a odpovdi.

Slyel jsem, e budou datov schrnky pro adu lid povinn, nedolo mi, e se to bude tkat i mn. Jsem pedsedou mstn organizace Svazu holub, ale nemm pota a v svch 93 letech si jej u nebudu poizovat. Mu datovou schrnku zruit?
Datovou schrnku, kterou mte zzenu zkonem, zruit nelze. Respektive muste ji mt a do doby zniku prvnick osoby. Pstup do datov schrnky prvnick osoby ztratte okamikem, kdy pestanete psobit v jejch statutrnch orgnech.

Do datov schrnky se ale mete pihlsit i z mobilnho telefonu. Nebo se domluvit s nkm, kdo m pota, poppad zajt do internetov kavrny i do knihovny, kde maj pota s internetem. Dal monost je, povit jinho uivatele k pstupu do datov schrnky a udlit mu vybran oprvnn, napklad na ten i posln zprv.

Mm peruenou ivnost, pro mi byla zzena datov schrnka? A co mu udlat, abych ji zruila?
Zkon stanov, e resort vnitra zd datovou schrnku automaticky vem ivnostnkm, kte maj IO, tedy i tm s pozastavenou ivnost. Dvodem pro znepstupnn datov schrnky je pouze ukonen podnikn.

Pokud ivnost zrute, ivnostensk ad vyzna do zkonem stanoven evidence u pslun agendy jej ukonen. Datov schrnka se pak nsledn trvale automaticky znepstupn, tzn. nebude mon do n dn dokumenty pijmat ani z n odeslat. K vlastnmu zruen datov schrnky pak dojde uplynutm t let od jejho znepstupnn.

Vdl jsem, e mi stt zdili datovou schrnku, vbec jsem ale netuil, e u mi do n nco pilo. Oekval bych njakou notifikaci.
Notifikaci si muste nastavit sm. Je to velmi jednoduch, po pihlen do datov schrnky pejdte na Nastaven > Notifikace. Vybrat si mete notifikaci do e-mailu nebo pomoc SMS Jen pozor, notifikace prostednictvm SMS je zpoplatnna.

Vyut ale napklad mete i aplikaci Mobiln kl, kter slou pro pihlen k datovce, ta tak upozoruje na kadou nov pchoz datovou zprvu. Jste tak informovni o nov pchoz zprv, a to nonstop a po celm svt. Stejn jako pistupujete ke svmu bankovnmu tu (pes internetbanking nebo mobiln aplikaci), mete si datovou zprvu vyzvednout kdekoliv, ani by marn uplynula lhta pro fikci doruen. Nezmekte tak dn dleit rozhodnut i jednn.

Datov schrnka mi byla zzena ze zkona, mu z n poslat teba i fakturu svmu zkaznkovi?
Pokud jste na tom se svm zkaznkem domluven, zasln faktury nic nebrn. Jen je teba si uvdomit, e pouvn datov schrnky je bezplatn, pouze pokud poslte datovou zprvu na ad.

Jestlie polete datovkou napklad onu fakturu, jedn se o tzv. potovn datovou zprvu, kter je zpoplatnna. Cena za jednu zprvu je 10 korun.

Nechci pod mnit heslo pro pihlaovn k datov schrnce. Lze to zmnit?
Abyste nemuseli heslo v pravidelnch intervalech mnit, je mon nastavit jeho neomezenou platnost. Jen pozor, logicky se tm sn zabezpeen datov schrnky. Zmnu provedete tak, e po pihlen do datov schrnky pejdete na Nastaven > Monosti pihlen > Platnost hesla. Zatrhnte poloku Nastavit neomezenou platnost hesla a ulote.

Mete tak pejt na bezpenj zpsob pihlaovn. Zle na tom, co vm vce vyhovuje Identita obana, Bankovn identita, certifikt. Pokud jste zvykl z banky na bankovn kl, pak pro vs bude pohodln pouvat Mobiln kl eGovernmentu.

Zapomnl jsem pihlaovac daje ke sv datovce. Co te?
Situace m dv mon een. Do datov schrnky se mete pihlsit pomoc identity obana, sta, e mte e-obanku, bankovn identitu, ( pihlaujete se stejn jako do svho internetovho bankovnictv), mobiln kl apod.

Pokud vm tato varianta nevyhovuje, zajdte na kontaktn msto Czech POINT a podejte o zneplatnn pvodnch pstupovch daj a vystaven novch, nejlpe pak formou virtuln oblky na e-mail. Sluba je zdarma.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Zprávy a články o zahradě a zeleninové zahradě