Nejvc poboek zave pota v Praze a Ostrav, ukazuje pracovn seznam

V pracovn verzi dokumentu zveejnn webem Seznam Zprvy pipad nejvt poet zavench poboek na krajsk msta. Dopady ale poct teba i Kladno, Opava i Karvin se tymi uzavenmi pobokami, nebo Havov s pti.

I po zruen t set poboek bude mt esk republika nejvce pot na deset tisc obyvatel ze vech zem Evropsk unie. Stle budeme mt zcela uniktn obrovskou potovn s, ekl ministr vnitra Vt Rakuan. Odpoledne na Twitteru uvedl, e pota ve tvrtek starostm sdl, kter poboky se budou ruit. Nvrh snen potu provozovanch pot mus jet schvlit vlda, podle Rakuana to bude zejm pt tden.

Slbil jsem, e starostov budou prvn, kdo se dozv, kter poboka poty se u nich bude ruit. A protoe dl informace unikaj do mdi, podal jsem potu, aby tuto informaci starostm sdlila u dnes, uvedl Rakuan. Starostov dostanou zprvu do datov schrnky. V pondl pak pota na tiskov konferenci detailn pope, jak se vbr ruench poboek uskutenil.

Podle Rakuana budou zstupci esk poty mluvit s kadm starostou, jeho msta nebo obce se ruen poboek tk. Pokud naraz na okolnosti, kter pi rozhodovn a uzaven poboky nebyly znm, mohou rozhodnut pehodnotit, sdlil ministr. Nap. pokud msto m v njakm zem rozshl rozvojov plny. Pedpokldm ale, e pjde o vjimen ppady, dodal.

Podle informac MF DNES je mezi kandidty na ukonen provozu teba i pepka ve svitavskm Lanov.

Podle mluvho esk poty Matye Vitka podnik zatm nebude komentovat jednotliv msta, kterch by se mohla restrukturalizace dotknout. ekme na vypodn pipomnek eskho telekomunikanho adu do t doby, ne budou jasn nov parametry, seznam nebudeme zveejovat. Tedy nemu komentovat jednotliv obce, uvedl v odpovdi pro MF DNES a obdobn se vyjdil i k tabulce zveejnn Seznamem.

Na seznam ruench pot netrpliv ekaj starostov a hejtmani po cel republice. Podle T je minimln poet poboek stanoven na 3 200 tak, aby byly pro kadho obyvatele nejdle dva kilometry od jeho bydlit vzdunou arou. Nov by se podle nvrhu telekomunikanho adu poet poboek ml snit na 2 900 a vzdlenost naopak zvit na ti kilometry.

esk pota v souvislosti se sniovnm potu poboek rozd vpovdi zhruba 1600 zamstnanc. Dal z 2269 ruench mst jsou neobsazen. Na pracovnprvn strnku podvn vpovd a dodrovn stanovench kritri propoutn budou dohlet odbori esk poty.

Rakuan si odpoledne na nik informac kolem ruen poboek postoval. Pota chtla seznam ruench poboek zveejnit ve chvli, kdy to bude schvleno vldou. To mlo bt pt tden. Nicmn dnen nik do mdi zpsobil zmnu naeho postoje, ekl Rakuan.

Jak upesnil, jet dnes management esk poty rozele do vech mst a obc, kterch se ruen poboek esk poty tk, informativn datovou zprvu. Uin tak proto, e vlda dala starostkm a starostm slib, e budou prvn, kdo se o ruen poboek v jejich sdlech dozv.

Pt tden vyraz management esk poty do ternu a vechny starosty, primtory a hejtmany, kterch se to tk, se situac seznm a dopodrobna je bude informovat, dodal Rakuan.

Jak to bude vypadat po jednotlivch mstech?

Ti poboky maj skonit napklad v Chrudimi. Starosta Frantiek Piln (ANO) povauje nvrh za nehorznost. Zatm nev, kterch poboek se to bude tkat, ale snen ze ty na jednu je podle nj neudriteln.

I kdyby zstala hlavn pota na Resselov nmst, neme to zvldnout, u te se tam ve pice tvo dlouh fronty. Dal pota na sdliti U Stadionu m spdovost asi 8 000 obyvatel, poboka Na ancch 5 000 obyvatel a v Medleicch 1 000 lid. Na hlavn pot by se zdvojnsobil poet zkaznk, to je mimo jej monosti, ekl Piln.

Tak podle primtorky Karlovch Var Andrey Pfeffer Ferklov (ANO) je nvrh na zruen ty z osmi poboek ve mst nehorzn. To je prost moc. Jsme msto starch obyvatel a navc poloen v kopcch. Nen tak jednoduch pro star lidi si dojt nebo dojet teba na kole na potu. Chpu, e se s eskou potou mus nco udlat, ale ne takto, uvedla primtorka.

Pokud by podle n pila pota s plnem dv, bylo by mon jednat, napklad najt levnj een pronjm prostor nebo pizpsobit linky MHD tak, aby vozily obany na zbvajc poboky.

S radnic Hradce Krlov podle veden msta pota nejednala. Zatm vme jen z mdi, e tchto ruench poboek m bt sedm, co je polovina vech hradeckch pot. Zcela jist to bude znamenat pro adu obyvatel naeho msta komplikaci, pedevm pro star generaci. Jakmile budeme mt k dispozici seznam konkrtnch pot, pokusme se vyvolat jednn s eskou potou i ministerstvem, ekla primtorka Pavlna Springerov (Hradeck demokratick klub).

V Jihlav by se mly zruit dv poboky ze esti. Vme o tom jen pes novine, ekl ve tvrtek radn David Beke (ODS). Dokud bude nutnost vyuvat slueb esk poty, mus jej poboky zstat v dosahu i he se pohybujcm obanm. Pokud by mlo jt jen o tup krty, budeme striktn proti, uvedl. Tak pedstavitel Brna, Liberce nebo Ostravy TK sdlili, e zatm maj informace jen z mdi.

Ruenm poboek chce pota snit ztrtu. Ta za losk rok dosahuje 1,5 miliardy korun. Pokud by nepijala sporn opaten, skonila by letos v insolvenci.

Zruen poboek je jednm z prvnch krok chystan transformace esk poty. Bhem dvou let by se mla rozdlit na sttn podnik provozujc poboky, kter poskytuj zkladn potovn a finann sluby, a komern akciovou spolenost nabzejc balkov a logistick sluby. Cel proces m bt hotov v roce 2025 a vyjde na vc ne osm miliard K.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Zprávy a články o zahradě a zeleninové zahradě