Federace stolnho tenisu jako prvn rozhodla o nvratu Rus a Blorus


Rusk stoln tenista Vladimr Sidorenko


| foto: Jan Brychta / esk asociace stolnho tenisu

Pedstavitel federace uvedli, e rut a blorut tenist se budou moci po rok trvajcm zkazu vrtit do sout pod psnou podmnkou neutrality od kvtna. Na mistrovstv svta jednotlivc v jihoafrickm Durbanu od 20. kvtna ale startovat nebudou, protoe se na nj vzhledem k absenci na akcch nekvalifikovali.

ITTF v prohlen uvedla, e jednoznan odsuzuje vlku na Ukrajin a hodl nadle maximln podporovat ukrajinskou stolntenisovou komunitu.

Rusk a blorusk hre pust do sout na zklad smrnic, je MOV zveejnil v ter. ast bude zapovzena mimo jin lenm armdy tchto zem a tmm.

Vladimr Samsonov z Bloruska

ITTF sv rozhodnut odvodnila tak pkladem takzvan pingpongov diplomacie, kdy amerit stoln tenist cestovali v roce 1971 na srii exhibinch zpas do ny, co pomohlo k uvolnn vztah mezi obma velmocemi v dob studen vlky.

Stoln tenis m dlouhou historii spojovn lid v dobch, kdy jsou politick vztahy napjat. Um stavt mosty, kter vedou k lepmu porozumn mezi lidmi, a otevrat dvee budovn mru takovmi zpsoby, ktermi to vyluovn a rozdlovn nedokou, uvedla ITTF.

Stoln tenis je prvnm sportem, kter odsouhlasil navrcen Rus a Blorus po ternm vydn doporuen MOV. Ji dve o tom letos rozhodli zstupci juda a ermu, ale na jejich akcch zatm sportovci z tchto zem nestartovali. Boxersk IBA veden Rusem Umarem Kremljovem udlala tento krok u loni v jnu. Tenis a cyklistika umouje start Rus a Blorus v individulnch soutch, ne na rovni nrodnch tm.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Zprávy a články o zahradě a zeleninové zahradě